25 Nisan, Çarşamba

26 Nisan, Perşembe

27 Nisan, Cuma

28 Nisan, Cumartesi

29 Nisan, Pazar

28 Nisan, Cumartesi

  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
07:00 - 08:30 KURS 19

Sanal gerçeklik (VR): kabul ve kararlılık terapisi (KKT) üzerinden uygulamaları
Furkan Bahadır ALPTEKİN
Hüseyin Şehit BURHAN
KURS 20

Şizo-obsesif bozuklukta tanı sorunları, kullanılan ölçekler, farmakolojik tedavi
Levent SEVİNÇOK
KURS 21

Anne bebek etkileşimi çok eksenli değerlendirme (ABEÇED)
Koray KARABEKİROĞLU
SÖZLÜ SUNUMLAR 12

Moderatörler:
Murat ALTIN (TAP)

SS-103, SS-105, SS-106, SS-107, SS-108, SS-110, SS-112, SS-114, SS-115
SÖZLÜ SUNUMLAR 13

Moderatörler:
Ömer YANARTAŞ (TAP)

SS-116, SS-117, SS-120, SS-122, SS-123, SS-124, SS-128, SS-129, SS-130
KURS 22

Tanı aynı, tedavi farklı: davranışçı psikofarmakolojiye giriş
K. Fatih YAVUZ (TAP)
08:30 - 09:00 KAHVALTI
09:00 - 10:30

ORTAK KONFERANS 2

Temel ve Klinik Araştırmalardan İçgörüler: Tedaviye Dirençli Depresyon (TDD)

Tartışmacı Moderatörler:
David OSSER (ABD), Serhat ÇITAK (TAP)

TDD'nin nörobiyolojik temeli: mevcut durum ve gelecek projeksiyonları
Feyza ARICIOĞLU (TAP)

Klinikte ultradirençli depresyon için intravenöz ketaminin hızlı etkinliği ve etkinliğin klinik belirleyicisi olarak başlangıç anhedonisine dair kanıtlar
Serdar DURSUN (Kanada)

KONFERANS 13

Moderatörler:
Nursu ÇAKIN MEMİK, Tayyib KADAK

Kültürel formülasyonlar ve psikoterapilerin çocuk ve ergen terapisinde kesişimi
Jaswant GUZDER (Kanada)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 28

Psikiyatride Teknolojiler ve Yeni Uygulamalar

Moderatörler:
Hasan Turan KARATEPE (TAP), Şengül İLKAY

Sanal gerçeklik
Şengül İLKAY

Teletıp
Mehmet Emrah KARADERE

Optik koherens tomografi (OCT)
Mehmet Hamdi ÖRÜM

Yapay zeka ve psikiyatride kullanımı
Ezgi İNCE GULIYEV


SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 29

Depresyon Tedavisi: Antidepresandan Öteye Yol Var mı ?

Tartışmacı Moderatörler:

Mustafa SOLMAZ (TAP), Servet EBRİNC (TAP)

Depresyonda fiziksel egzersizin olumlu etkileri var mı?
Ayşe SAKALLI KANİ

Beslenmenin depresyona olumlu/olumsuz etkileri nelerdir?
Mesut YILDIZ (TAP)

Işık tedavisinin depresyon tedavisindeki yeri
Neşe YORGUNER KÜPELİ

Depresyonda fitoterapi
Serkut BULUT

KURS 23

Psikoterapi ve psikofarmakolojiyi tedavide nasıl birleştireceğiz?
Hakan TÜRKÇAPAR

 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30

KONFERANS 14

Moderatör:
Kemal SAYAR (TAP)

Psikopatoloji ve bilişsel nörobilim: sanrısal yanlış tanıma sendromları örneği
Femi OYEBODE (Birleşik Krallık)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 30

Şizofrenide tedaviye direnç nasıl aşılır? Klozapin korkumuz gerçekçi mi, abartılı mı? Evrelerle klozapin tedavisinin prensipleri ve direnci yenmede psikososyal yaklaşımların yeri

Moderatörler:
Rüstem AŞKIN, Mesut ÇETİN (TAP)

Klozapine başlamadan önce
Hüseyin GÜLEÇ

Klozapine başlarken
Şakir GICA

Klozapine başladıktan sonra
Salime GÜRSOY

Şizofrenide psikoterapi ve psikososyal tedaviler
Köksal ALPTEKİN

KONFERANS 15

Moderatörler:
Bengi SEMERCİ (TAP), Umut Mert AKSOY (TAP)

Erişkin DEHB’de stimulan tedavinin etkileri: belirtilerin azaltılmasından işlevsel düzelmeye
Wolfgang RETZ (Almanya)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 31

Tüm Yönleriyle Psikolojik Dayanıklılık

Tartışmacı Moderatörler:
Yasemen IŞIK, Kemal Utku YAZICI

Çocuk psikiyatristi gözüyle psikolojik dayanıklılık
Özlem ÖZEL ÖZCAN

Genetiğin ötesinde psikolojik dayanıklılığın biyolojik yönleri
Hale YAPICI ESER

Çocuklarda ve gençlerde psikolojik dayanıklılığı nasıl artırabiliriz?
Didem ÖZTOP

Özgün psikopatolojiler ve ilişkili oldukları psikolojik dayanıklılık alanları
Ali Evren TUFAN (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 32

Epilepsili Ailelere Özgün Yaklaşımlar ve Yönetimde İşbirliği

Moderatörler:
Çiçek HOCAOĞLU, Esra YAZICI

Epilepsi tedavisinde güncel olarak sık kullanılan ilaç tedavileri
Figen YAVLAL

Epilepsi hastalarında depresyon ve anksiyete bozukluklarında tedavi
Gamze ERGİL ALTIN (TAP)

Epilepsi hastalarında depresyon ve anksiyete bozukluklarında tedavi
Murat ALTIN (TAP)

Epilepsi hastalarında bağımlık tedavileri
Burak TOPRAK

 
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00

KONFERANS 16

Moderatörler:
Birim GÜNAY KILIÇ, Didem ÖZTOP

Erken başlangıçlı psikozda girişim
Maite FERRIN (Birleşik Krallık)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 33

Psikoterapide Dalgalar ve Türkiye

Moderatör:
Kazım YAZICI (TAP)

Psikodinamik psikiyatri bize neler vaat ediyor?
Serhat ÇITAK (TAP)

Bilişsel psikoterapide yeni dalgalar
M. Hakan TÜRKÇAPAR (TAP)

Türkiye'de psikoterapiler ne durumda?
Erol GÖKA (TAP)

Psikoterapilere bütüncül bakış
Kemal SAYAR (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 34

Her Yönü ile Bipolar Bozukluğa Eşlik Eden Anksiyete Bozuklukları

Moderatörler:
Levent SEVİNÇOK, David OSSER (ABD)

Bipolar bozukluk ve anksiyete bozukluğu komorbiditesinin sıklığı
Merve YALÇINAY İNAN

Bipolar bozukluk ve anksiyete bozukluğu komorbisitesini belirleyen faktörler
Anıl Şafak KAÇAR

Bipolar bozukluk ve anksiyete bozukluğu komorbiditesinin norobiyolojisi ve tedavisi
Hale YAPICI ESER

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 35

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Otizmde Etyolojide Yeni Kanıtlar: Çevresel Etkenler DEHB Etyoloji ve Tedavisinde Ne Kadar Etkili?

Tartışmacı Moderatörler:
Ebru ÇENGEL KÜLTÜR, Esengül KAYAN

DEHB etyolojisinde literatür bize neler söylüyor?
Umut Mert AKSOY (TAP)

Otizm etyolojisinde literatür bize neler söylüyor?
Tayyib KADAK

DEHB ve otizmde çevresel ve diğer etmenlerle ilgili kanıta dayalı yaklaşımların gözden geçirilmesi
M. Cem TARAKÇIOĞLU (TAP)

Nörogelişimsel bozukluklar için farklı hipotezler geliştirilebilir mi?
Hasan ÖNAL

KURS 24

Beyin-Barsak-Mikrobiyota Ekseni: Psikobiyotikler ve Ruh Sağlığı


Moderatörler:

Mesut YILDIZ (TAP), Murat ALTIN (TAP)

Psikiyatrik bozukluklarda gastrointestinal belirtiler
Ali Emre ŞEVİK

Ruhsal bozuklukları anlamada yeni bir yaklaşım: beyin-barsak ekseni
Serhat ERGUN (TAP)

Psikobiyotikler ve ruhsal bozukluklar
Emel KURT

Mikrobiyota: ruhsal bozukluklar için yeni bir terapötik hedef
Ömer YANARTAŞ (TAP)

 
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 17:00

ORTAK KONFERANS 3

Psikiyatride Beyin Görüntüleme Çalışmaları: Bir Güncelleme

Moderatör:
Xin Min LI (Kanada)


Şizofreninin gelişimi boyunca beyaz cevher patolojisi için nörogörüntüleme kanıtları ve terapötik sonuçları
Marek KUBICKI (ABD)

Cinsel travmalar ergenlerin beyinlerinde nasıl değişiklikler yapar?
Ali Saffet GÖNÜL (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 36

Çocuklarda Zihin Kuramı ve Uygulamaları

Tartışmacı Moderatörler:
Özlem YILDIZ, Ayhan BİLGİÇ

Zihin kuramı gelişimi ve nörobiyolojisi
Abdullah BOZKURT

Çocuklarda zihin kuramı ve psikopatoloji
Berkan ŞAHİN

Zihin temelli tedaviler
Saliha BAYKAL

Zihin kuramı: iç ve dış dünya ayrımı
Koray KARABEKİROĞLU

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 37

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Tartışmacı Moderatörler:
Nursu ÇAKIN MEMİK, Fatih CEYLAN

Obsesif kompulsif bozukluğun nörobiyolojisinde yeni yaklaşımlar: OKB beyninde glutamat nerede?
İpek PERÇİNEL YAZICI

Obsesif kompulsif bozukluğu yeterince ayırt edebiliyor muyuz? Tanıda yaşadığımız güçlükler
İlknur UCUZ

Dirençli obsesif kompulsif bozukluğun ilaçla tedavisinde neredeyiz? Yeni alternatifler
Kemal Utku YAZICI

Obsesif kompulsif bozukluğa psikoterapötik çerçeveden yeniden bakış
Özlem ÖZEL ÖZCAN


SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 38

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kliniği ve Tedavi Yaklaşımları

Moderatör:
Cem CERİT

Travma sonrası stres bozukluğunun klinik görünümleri
Feyza ÇELİK

Travma sonrası stres bozukluğunda güncel farmakolojik tedavi yaklaşımları
Esma AKPINAR ASLAN

Travma sonrası stres bozukluğunda psikoterapi
Sedat BATMAZ

SÖZLÜ SUNUMLAR 14

Moderatörler:
Murat ALTIN (TAP), Ömer YANARTAŞ (TAP)

SS-038, SS-057, SS-064, SS-089, SS-127, SS-131, SS-137, SS-140
 
17:30 - 19:00 SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 39

Akılcı ve Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı

Tartışmacı Moderatörler:
Rüstem AŞKIN, Bengi SEMERCİ (TAP)

Ekonomik maliyeti
Mesil AKSOY

Birincil sağlık hizmetleri hekimlerinin akılcı ilaç konusunda eğitimi
Rüstem AŞKIN

İlaç-ilaç etkileşimlerinin ciddi sonuçları
Mesut ÇETİN (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 40

Çocuk Psikofarmakolojisine Farklı Bir Bakış

Moderatörler:
Tayyib KADAK, Ömer Faruk AKÇA

Çocuklarda psikofarmakolojik ilaçları kararında mı, aşırı mı kullanıyoruz?
Dursun KARAMAN

Pediatrik bipolar bozukluk ile erişkin bipolar bozuklukta psikofarmakolojide farklılıklar
Halil KARA

Pediatrik şizofreni ile erişkin şizofreninin psikofarmakolojisinde farklılıklar
Özge DEMİRCAN TULACI

DEHB’nda psikostimulanların moleküler etkinlik mekanizmaları
Şahin BODUR

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 41

Otizm Spektrum Bozukluklarında [OSB] Psikofarmakolojik Tedaviler

Tartışmacı Moderatörler:
Işık GÖRKER, Burak DOĞANGÜN

OSB tanılı çocuk ve ergenlerde antipsikotik ilaçların kullanımı
Selma TURAL HESAPÇIOĞLU

OSB'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eştanısının psikofarmakolojik tedavisi
Gülser ŞENSES DİNÇ

OSB’de SSRI ve diğer psikotrop ilaçların kullanımı
Tülin FİDAN

OSB ve zihinsel yetersizliği olan çocuk ve ergenlerde sorunlu cinsel davranışlar ve tedavisi
Mehmet Fatih CEYLAN

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 42

Psikiyatride madde bağımlılığı ve uyku bozuklukları

Moderatörler:
Çiçek HOCAOĞLU, Servet EBRİNÇ (TAP)

Madde bağımlılığı ve uyku
Kader Semra KARATAŞ

Madde bağımlılığı ve fitoterapi
Bülent BAHÇECİ

Çocuk ve ergenlerde madde bağımlılığı ve uyku
Murat KAÇAR

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 43

Dürtüselliğe Klinik Yaklaşım

Moderatörler:
Levent SEVİNÇOK, Murat DEMET

Dürtü kontrol bozukluklarında dürtüsellik
Murat ALTIN (TAP)

Çocuk ve ergen hastalarda dürtüsellik
Esengül KAYAN

Gebelik ve doğum sonrası dönemde dürtüsellik
Gamze ERGİL ALTIN (TAP)

 

20:00 - 21:30 ÖDÜL TÖRENİ