25 Nisan, Çarşamba

26 Nisan, Perşembe

27 Nisan, Cuma

28 Nisan, Cumartesi

29 Nisan, Pazar

27 Nisan, Cuma

  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
07:00 - 08:30 KURS 15

Travmaya dokunurken travmatize olmak ya da olmamak
Sevinç ULUSOY
Şengül İLKAY
Zülal ÇELİK
KURS 16

Okuma yazma bilenler için SPSS
Yüksel KIVRAK
OLGU TARTIŞMASI

Çocuk ve ergenlerde EKT uygulamaları
Şaziye Senem BAŞGÜL (TAP)
KURS 17

Antikolinerjik ilaçlar: iyi, kötü, çirkin
Mehmet İlkin NAHARCI
İlker TAŞÇI
SÖZLÜ SUNUMLAR 10

Moderatörler:
Murat ALTIN (TAP), Ömer YANARTAŞ (TAP)

SS-086, SS-087, SS-088, SS-091, SS-095, SS-096, SS-097, SS-100, SS-139, SS-141
 
08:30 - 09:00 KAHVALTI
09:00 - 10:30

KONFERANS 6

Moderatör:
David OSSER (ABD)

21'inci yüzyılda lityum
Allan YOUNG (Birleşik Krallık)

 

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 14

Göçmen Zihni ve Göçmenliğin Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Tartışmacı Moderatörler:

Bengi SEMERCİ (TAP), Didem ÖZTOP

Göçmen çocuklara okul merkezli önleme programlarının geliştirilmesi
Vahdet GÖRMEZ (TAP)

Travma sonrası stres bozukluğunda terapötik yaklaşım
Serhat NASIROĞLU (TAP)

Anormalin normalleştirilmesi: olumsuz çocukluk deneyimlerine gelişimsel bir perspektiften bakmak
Veysi ÇERİ (TAP)

Göç: çocukların ruh sağlığına etkisi
Bengi SEMERCİ (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 15

DEHB’nin Psikofarmakolojik Tedavisinde Kantitatif EEG Bulguları: Olası Belirteçler ve Bu Belirteçlerin Belirtiler, Motor Yeterlilik, Bilişsel Beceriler ve Tedavi Yanıtı ile İlişkisi

Tartışmacı Moderatörler:
Özlem ÖZEL ÖZCAN, Ali Evren TUFAN

DEHB’nin psikofarmakolojik tedavisinde kantitatif EEG bulguları: çalışma protokolü
Ebru ÇENGEL KÜLTÜR

Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan okul çağı çocuklarda delta, teta, alfa, beta ve gama yanıt ossilasyonları
Nurhan ERBİL

Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu EEG belirteçleri: klinik korelasyonlar
Halime Tuna ÇAK ESEN

Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan okul çağı çocuklarda metilfenidatın EEG karakteristiklerine etkileri
Yusuf KARAER

Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu olan okul çağı çocuklarında orta süreli atomoksetin tedavisine yanıt veren ve vermeyenlerin EEG Karakteristikleri
Abdulbaki ARTIK


SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 16

Sanal mı Gerçek mi? Yeni bir teknoloji ve klinik uygulamaya getirdikleri

Moderatörler:
Köksal ALPTEKİN, K. Fatih YAVUZ (TAP)

Sanal gerçeklik: genel çerçeve ve ilkeler
Furkan Bahadır ALPTEKİN

Sanal gerçeklik psikiyatriye neler vadediyor?
Merve TERZİOĞLU

Sanal gerçekliğin psikoterapide kullanımı
Şengül İLKAY

Sanal gerçekliğin uygulanması
Hüseyin Şehit BURHAN

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 17

Depresyon Tedavisinde Güncel Terapi Yaklaşımları:

Moderatörler:
Serhat ÇITAK (TAP), Hakan TÜRKÇAPAR (TAP)

Hüznün anlamına gönüllü olmak: depresif spektrumda ACT uygulamaları
Hasan Turan KARATEPE (TAP)

Depresyon tedavisinde güncel BDT yaklaşımı
Kadir ÖZDEL

Güncel gelişmeler çerçevesinde depresyonda psikodinamik psikoterapi
Serhat ÇITAK (TAP)

 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 18

Psikiyatri ve Psikoterapi Nereye gidiyor?


Moderatörler:
Erol GÖKA (TAP), Serhat ÇITAK (TAP)

Biyolojik psikiyatri bize ne söylüyor?
Kazım YAZICI

Psikoterapinin bir geleceği var mı?
Hakan TÜRKÇAPAR

Postpsikiyatri: psikiyatride yeni paradigma arayışları
Kemal SAYAR (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 19

Esrar: 360-Derece Gözden Geçirme


Discussant Moderatörler:
Andrew GREENSHAW (Kanada), Hakan COŞKUNOL

Esrar gelişmekte olan beyinde bir nörotoksin mi?
Serdar DURSUN (Kanada)

Esrar psikiyatride potansiyel bir psikotropik ilaç mı?
Dost ÖNGÜR (ABD)

Esrarın tıp ve toplumda geleceği nasıl?
Andrew GREENSHAW (Kanada)

Tütünün yerini esrar mı alıyor? Psikiyatride sonuçları nedir?
Kültegin ÖGEL

KONFERANS 7

Moderatörler:
Ayşe ARMAN, Ebru ÇENGEL KÜLTÜR

DEHB'nda ilaçlar nasıl etki ediyor? Nörofarmakoloji ve beyin
Jeffrey NEWCORN (ABD)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 20

Yeme bozukluklarında Az Bilinen Konular

Moderatörler:

Çiçek HOCAOĞLU, Atila EROL

Ortoreksiya nervoza nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları?
Çiçek HOCAOĞLU

Bigoreksiya nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları
Çağdaş Hünkar YELOĞLU

Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları
Emrah KARADERE

Pika, geri çıkartma bozukluğu nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları
Murat KAÇAR
SÖZLÜ SUNUMLAR 11

Moderatörler:
Murat ALTIN (TAP), Ömer YANARTAŞ (TAP)

SS-094, SS-099, SS-101, SS-102, SS-104, SS-113, SS-118, SS-125, SS-134
 
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00

ORTAK KONFERANS 1

Moderatör:
Dost ÖNGÜR (ABD)

Majör depresyonda en yeni algoritmalar ve lityumun yan etkilerinin yönetimi
David OSSER (ABD)

Klinik uygulamada maninin kanıta dayalı tedavisi
Allan YOUNG (Birleşik Krallık)

KONFERANS 8

Moderatörler:
Birim GÜNAY KILIÇ, Şaziye Senem BAŞGÜL

Sık görülen çocuk ve ergen nörogelişimsel bozukluklarının değerlendirilmesi ve yönetiminde teknolojinin kullanımı
Paramala SANTOSH (Birleşik Krallık)

KONFERANS 9

Moderatörler:
Rüstem AŞKIN, Xin Min LI (Kanada)

Ruh sağlığında dijital devrim: ruh sağlığında en iyi uygulamalar için APEC digital merkezi
Andrew GREENSHAW (Kanada)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 21

Bağımlılıkta Mitler ve Gerçekler

Moderatörler:
Hakan COŞKUNOL, Kültegin ÖGEL

Madde yoksunluğunda mitler gerçekler
Ahmet Bülent YAZICI

Perinatal dönemde bağımlılıkta mitler ve gerçekler
Esra YAZICI

Yeme bağımlılığı mit mi, gerçek mi?
Atila EROL

Ergenlik döneminde bağımlılıkta mitler ve gerçekler
Gresa ÇARKAXHIU BULUT

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 22

Ses Bozuklukları

Moderatörler:
Hasan Turan KARATEPE (TAP), Mesut YILDIZ (TAP)

Kekemelik ve kekemelik terapisi
Gamze YEŞİLLİ

Fonksiyonel ses bozuklukları ve psikojenik disfoni
Emel Çadallı TATAR

Puberofoni-mutasyonel falsetto
Necati ENVER
 
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 17:00

KONFERANS 10

Psikiyatri, Psikoterapi ve Sanat

Moderatör:
İhsan KARAMAN

Şiir ve psikiyatri
Femi OYEBODE (Birleşik Krallık)

Resim ve psikoterapi
Jaswant GUZDER (Kanada)

Şiirle terapi
Kemal SAYAR (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 23

Madde Bağımlılığı Aşısına Doğru

Tartışmacı Moderatörler:
Hakan COŞKUNOL, Kültegin ÖGEL

Aptamerler, rekombinant proteinler ve madde kullanımında imunizasyon çalışmaları
Serap EVREN

Onsite tükrük tanı kitlerinin yerlileştirme çalışmaları
Suna TİMUR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı madde kullanım bozukluklarında aşı çalışmalarında ulusal hedeflerimiz ne olmalıdır?
Hakan COŞKUNOL

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 24

Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğunda Komorbidite: Psikofarmakolojik Perspektif

Tartışmacı Moderatörler:

Özlem YILDIZ, Ali Evren TUFAN (TAP)

DEHB'nin benlik kavramına yaşam kalitesi üzerinden etkileri
Ayşe ARMAN

DEHB ve adli tıp
Wolfgang RETZ (Almanya)

DEHB ve BB ayırıcı tanı ve tedavisi
Yasemen IŞIK

OSB ile komorbid DEHB semptomlarının tedavisi ve tedavinin genel OSB semptomları üzerindeki etkisi
Atilla CERANOĞLU (ABD)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 25

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısında Yeni Yaklaşımlar

Moderatör:
Umut Mert AKSOY (TAP)

Erişkin DEHB tanısında görüşme ölçekleri ve görüntüleme yöntemleri
Murat ALTIN (TAP)

DEHB’de EEG değişikleri ve tanıda EEG’nin yeri
Figen YAVLAL

DEHB tanısında bilgisayar destekli testler
Ferda KORKMAZ ÖZKANOĞLU

   
17:30 - 19:00 KONFERANS 11

Moderatör:
Serdar DURSUN (Kanada)

Harvard South Shore programı psikofarmakoloji algoritması projesinde şizofreni algoritmasında son güncellemeler
David OSSER (ABD)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 26

Bağımlılıkta nörobiyolojiden tedaviye: Bir güncelleme

Moderatörler:
Kültegin ÖGEL, Hakan COŞKUNOL

Bağımlılığın nörobiyolojisi
Cavid GULIYEV

Bağımlılık terapisinde BDT’nin nörobiyolojisi
Kinyas TEKİN

Mindfullness terapisi nörobiyolojisi
Zehra Olcay TUNA

Bağımlı ebeveynlerin çocuklarına yaklaşım: Nörobiyolojiden kliniğe
Burcu OĞUZDOĞAN

KURS 18

Erişkin DEHB: İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri ve Çözümler

Arzu Erkan YÜCE
Bengi SEMERCİ (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 27

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Yeni Konular ve Yaklaşımlar

Tartışmacı Moderatörler:
Koray KARABEKİROĞLU, Burak DOĞANGÜN

Kaygılı çocuklarda bilişsel davranışcı terapi [BDT] yaklaşımları ve aileyi tedaviye dahil etmek
Hatice AKSU

Pediatrik örneklemde atipik antipsikotik ilaçların endikasyon dışı kullanımı: iki ucu keskin kılıç
Çiğdem YEKTAŞ

Cinsel kimlik bozukluğu ya da cinsiyet disforisi: çocuk ve ergen psikiyatrisi açısından yönetimi
Birim GÜNAY KILIÇ

Otizmde atipik koku alma örüntüsü: erken tanıda olası ilk ipucu
Mahmut ÇAKIR

KONFERANS 12

Moderatörler:
Serhat ÇITAK (TAP)

Tüm yönleriyle erektil disfonksiyon
Ihsan KARAMAN
 
19:00 - 20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00 - 22:00

Ve Dönüp Duruyoruz Öylece Belgesi üzerinden Mülteci travmaları

Tartışmacı Moderatörler: Kemal SAYAR (PD), Bengi SEMERCİ (PD)

Konuşmacı: Farhad EİVAZİ (Yönetmen)