25 Nisan, Çarşamba

26 Nisan, Perşembe

27 Nisan, Cuma

28 Nisan, Cumartesi

29 Nisan, Pazar

26 Nisan, Perşembe

  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
07:00 - 08:30 KURS 9

Nörobilimin psikoterapi üzerindeki dönüştürücü etkisi
Melike NEBİOĞLU (TAP)
WORKSHOP 2

Bipolar bozuklukta damgalanma
Rukiye AY
KURS 10

Karşılaştırmalı Adli Tıp: Türkiye'de Ruh Sağlığı Yasası

Uzman tanıklığı ve güncel adli psikiyatri uygulamaları: Türkiye'de ruh sağlığı yasasında son durum
Mustafa SOLMAZ (TAP)

İstemsiz / zorunlu tedavi ve adli süreçler: Türkiye ve İngiltere sistemlerinin karşılaştırılması
Yasin Hasan BALCIOĞLU (TAP)
SÖZLÜ SUNUMLAR 6

Moderatör:

Mesut YILDIZ (TAP)

SS-044, SS-047, SS-048, SS-049, SS-050, SS-051, SS-065, SS-085, SS-098
SÖZLÜ SUNUMLAR 7

Moderatör:
Ömer YANARTAŞ (TAP)

SS-052, SS-058, SS-059, SS-060, SS-061, SS-121
 
08:30 - 09:00 KAHVALTI
09:00 - 10:30

WORKSHOP 3

Moderatörler:
Yasemen IŞIK, Ali Evren TUFAN (TAP)

Çocuk ve ergenlerde DEHB ve diğer psikiyatrik bozukluklarda psikoeğitim
Maite FERRIN (Birleşik Krallık)

 

KONFERANS 2

Moderatör:
Kazım YAZICI (TAP)

İşitsel sözel halüsinasyonlar: psikopatoloji ve nozoloji ilişkisi
Femi OYEBODE (Birleşik Krallık)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 6

Çocuk ve Ergenlerde İntihar ve Kendine Zarar Verme Davranışı ile İlişkili Biyolojik Belirteçler

Tartışmacı Moderatörler:
Mücahit ÖZTÜRK (TAP), Hatice AKSU

İntihar, kendine zarar verme davranışı ve nöropeptidler
Ayhan BİLGİÇ

İntihar, kendine zarar verme davranışı ve nörohormonlar
Ömer Faruk AKÇA

İntihar, kendine zarar verme davranışı ve genetik
Nagihan ŞADAY DUMAN

İntihar, kendine zarar verme davranışı ve immunoloji
Merve SERTDEMİR


SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 7

Travmaya Dokunurken Hayatı Yakalamak: ACT Perspektifinden Travma ve İlişkili Süreçler

Tartışmacı Moderatörler:
K. Fatih YAVUZ (TAP), Hasan Turan KARATEPE (TAP)

Soruna neden olan çözüm alanı: travmanın sözel doğası
Hasan Turan KARATEPE (TAP)

Travma ile şimdi, burada: kendindelik temelli yaklaşımlar
Mehmet Emrah KARADERE

Travmanın acısından kaçarken hayatı kaçırmamak için: ACT perspektifinden kabul temelli maruz bırakma
Şengül İLKAY

Acımıza şefkatle bakabilmek: Travma ilişkili suçluluk ve utançta ACT temelli kendine şefkat yaklaşımları
Sevinç ULUSOY

SÖZLÜ SUNUMLAR 8

Moderatörler:
Mesut YILDIZ (TAP), Ömer YANARTAŞ (TAP)

SS-062, SS-063, SS-066, SS-067, SS-069, SS-070, SS-071, SS-072, SS-075
 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU


Şizofreni Tedavisinde Yeni Bir Çözüm: TREVICTA

Şizofreni tedavisinde uzun etkili atipik antipsikotikler
Özcan UZUN

Şizofreni tedavisinde üç aylık paliperidon palmitat tedavisi
Elif Anıl YAĞCIOĞLU

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30 MÜNAZARA

Moderatörler:
Leslie CITROME (ABD), Xin Min LI (Kanada)

Bipolar depresyonda antidepresan tedavisi: remisyon sonrası devam mı?
ARTILAR: Dost ÖNGÜR (ABD)
EKSİLER: Serdar DURSUN (Kanada)

KONFERANS 3

Moderatörler:
Yankı YAZGAN, Saliha BAYKAL

Kültürel formülasyonların çocuk psikiyatrisi olgularına uygulanımı
Jaswant GUZDER (Kanada)

WORKSHOP 4

Ağır ve Karmaşık, Tedaviye Dirençli Nöropsikiyatrik Bozuklukları Olan Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Paramala SANTOSH (Birleşik Krallık)

Moderatörler:
Işık GÖRKER, Özden ÜNERİ

Tedaviye dirençli kendine zarar verici davranışları olan otizm spektrum bozukluğu tanılı 10 yaşındaki erkek olgunun klinik özellikleri ve farmakolojik tedavi süreci
Hasan Cem AYKUTLU


Hamamy Sendromu tanılı bir olguda tedaviye dirençli kompulsif dokunma davranışı ve duyusal hipersensitivite
Tuba MUTLUER (TAP)

Otizm spektrum bozukluğu olan genç erişkinlerde davranış bozukluklarının yönetimi
Özge KILIÇ

SÖZLÜ SUNUMLAR 9

Moderatörler:
Mesut YILDIZ (TAP), Ömer YANARTAŞ (TAP)

SS-073, SS-074, SS-077, SS-078, SS-079, SS-080, SS-081, SS-083, SS-084
   
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
15:00 - 16:30

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 8

Psikiyatride Yapay Zeka: Tanı ve Prognoz Açısından Sonuçları

Moderatörler:
Andrew GREENSHAW (Kanada), Serdar DURSUN (Kanada)

Psikiyatride yapay zeka: tanı ve prognoz açısından sonuçları
Andrew GREENSHAW (Kanada)

Yüksek risk gruplarında makine öğrenimi: uygulamaları: kimlerde şizofreni gelişeceğini öngörebiliyor muyuz?
Ezgi İNCE GULIYEV

Bipolar bozuklukta işitsel-görsel özellikler
Elvan ÇİFTÇİ

KONFERANS 4

Moderatörler:
Jeffrey NEWCORN (ABD), Bengi SEMERCİ (TAP)

Yaşam döngüsü boyunca DEHB nörobiyolojisi
Joseph BIEDERMAN (ABD)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 9

Çocuk olmak mı, kadın olmak mı, ebeveyn olmak mı? Beyin ne diyor?

Moderatörler:
Mustafa YILDIZ (TAP), Atila EROL

Kadın beyni-erkek beyni? Ne kadar aynı, ne kadar farklı?
Esra YAZICI

Annelik beyni etkiliyor mu?
Gökşen YÜKSEL

Baba beyni bir başka mı?
Gökhan ÖZPOLAT

Ebeveynlik etkileşimi içersinde çocuk beyninde neler oluyor?
Zehra TOPAL

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 10

Psikiyatrik Bozukluklar İçin Biyolojik Belirteçlerde Son Gelişmeler


Moderatörler:
Çiçek HOCAOĞLU, Feyza ARICIOĞLU (TAP)

Anksiyete bozukluklarında biyolojik belirteçler: son gelişmeler
Memduha AYDIN

Şizofrenide biyolojik belirteçler: son gelişmeler
Meltem PUŞUROĞLU

Duygudurum bozukluklarında biyolojik belirteçler: son gelişmeler
Fatmagül HELVACI ÇELİK

Demans tanı ve tedavisinde biyolojik belirteçlerin rolü: son gelişmeler
Esra YANCAR DEMİR

   
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:30 KONFERANS 5

Moderatör:
Kemal SAYAR (TAP)


Saldırganlık ve şiddetİn psikofarmakolojisi
Leslie CITROME (ABD)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 11

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Tanıdan Tedaviye Yaklaşım

Tartışmacı Moderatörler:
Vahdet GÖRMEZ (TAP), Mecit ÇALIŞKAN

DEHB tanısı, DİVA ve diğer kullanılan testler
Arif ÇİPİL

DEHB tedavisi ve son gelişmeler
Sencan SERTÇELİK

DEHB Nörobiyolojisi ve son araştırmalar
Gökçe Elif SARIDOĞAN

DEHB ve çocukluk çağı travmaları
Alişan Burak YAŞAR

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 12

Çocuk Psikiyatrisinde Nörogelişimsel Bozukluklar

Tartışmacı Moderatörler:

Koray KARABEKİROĞLU, İpek PERÇİNEL YAZICI

Okulda düzen bozucu davranışın kompleks nörogelişimsel bozukluklar bağlamında ele alınması
Yankı YAZGAN

Gelişimsel bozukluklarda immünolojik ve nörolojik belirteçler
Burak DOĞANGÜN

OSB’de tamamlayıcı ve alternatif tedaviler
Nihal YURTERİ

Otizm spektrum bozukluğunun etiyolojisini tanımlamada genetik değerlendirme
Işık GÖRKER

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 13

Okul Öncesi Çocuklarda Psikofarmakolojik Yaklaşımlar

Tartışmacı Moderatörler:
Mücahit ÖZTÜRK (TAP), Tülin FİDAN

Okul öncesi DEHB ve tik bozuklukları
Özlem YILDIZ

Okul öncesi obsesif-kompulsif bozukluk
Nursu ÇAKIN MEMİK

Okul öncesi çocuklarda duygu durum bozukluklarının tedavisi
Özden ÜNERİ

Okul öncesi gelişimsel bozukluklar ve mental retardasyon
Şaziye Senem BAŞGÜL (TAP)

   
18:30 - 20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00 - 21:30 KURS 11

EMDR KURSU
Alişan Burak YAŞAR
KURS 12

Travma sonrası psikopatolojiyi önlemek için çocuk ve ergenlerde krize müdahale programı [ÇEKMP]: Kısa gözden geçirme
Veysi ÇERİ (TAP), Serhat NASIROĞLU (TAP)
KURS 13

Çocuk ve ergenlerde psikodrama uygulamalarına giriş
Özden ÜNERİ
KURS 14

Çalışma Birimi adına Erişkin DEHB Tedavisinde BDT Yaklaşımı


Klasik BDT
Gülay OĞUZ

Mindfulnes terapi
Gülçin ŞENYUVA

Metakognitif terapi
Mükerrem GÜVEN
WORKSHOP 5

Zihinsel engelli yetişkinlerde vaka örnekleri ile davranış sorunlarının yönetimi
Aynur GÖRMEZ (TAP)